Sninský kameň

Sninský kameň je vrch (1 005,0 m n. m.) v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, v jeho podcelku Vihorlat.

Sninský kameň je najvýraznejšou dominantou okolia Sniny. Je chránený ako prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1982 na výmere 5,52 ha. Mohutne sa vypína juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Je to vyvreninový andezitový útvar, ktorý sa skladá z dvoch skalných útvarov a to plošne menšieho ale vyššieho Malého Sninského kameňa (1005 m n. m.) a nižšieho ale plošne väčšieho Veľkého Sninského kameňa (998 m n. m.). Skalnaté bralá sú prístupné turistom pomocou železných schodov a poskytujú nádherný panoramatický výhľad na okolie Sniny. Na Veľkom Sninskom kameni stojí aj jednoduchý kríž. Úpätie Sninského kameňa tvoria kamenisté sutinové plytké pôdy.

Sninský kameň je častým turistickým cieľom a je križovatkou turistických chodníkov. Z obce Zemplínske Hámre sem vedie zeleno-značkovaná trasa, zo Sniny modro-značkovaná trasa, ktorá pokračuje cez sedlo Tri table (825 m n. m.) k Morskému oku a červeno-značkovaná trasa spája obec Remetské Hámre cez Sninský kameň a Nežabec (1 023,4 m n. m.) s obcou Podhoroď. Od Morského oka sem vedie aj náučný chodník.

Sninský kameň je významný aj vďaka rastlinstvu, ktoré sa tu nachádza. Na skalnatom vrchole sa nachádzajú fragmenty xerotermných trávnatých spoločenstiev s kostravou ovčou, kostravou vihorlatskou. Na stenách rastú vudsia skalná, slezník severný. Na ploche celej prírodnej pamiatky sa zistilo 43 druhov lišajníkov a 148 druhov vyšších rastlín. Rastie tu i naša jediná domáca liana plamienok alpínsky.

Zdroj: Wikipédia