Vihorlat

Vihorlatské vrchy, sú  jedno z najvýchodnejších slovenských pohorí. Tvoria súčasť karpatského oblúka a majú sopečný pôvod. Ležia medzi údolím rieky Cirochy, ktoré ich lemuje zo severu a Východoslovenskou pahorkatinou na juhu. Zo severnej strany sú hlavnými prístupovými bodmi mestá Humenné a Snina, zo západnej  Strážske, z južnej zas Michalovce, Zemplínska Šírava a Sobrance.

Pohorie vykazuje vysokú lesnatosť, s prevažným výskytom bučín, typických pre východoslovenské lesy.  Najvyšším bodom pohoria je s kótou 1076 metrov nad morom vrch Vihorlat, bývalá činná sopka, podľa ktorého dostalo priľahlé územie svoje meno.