Blatná Polianka

Prvá zmienka obce je doložená z roku 1417 ako Polyanka, neskôr ako Polanka (1427), Polyanka (1786), Blatná Poľanka (1920), Blatná Polianka (1948); po maďarsky Sarospolyánka, Sárosmezö.

Bol tu nájdený hromadný nález bronzových predmetov z ml. doby bronzovej a  slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej.

Obec patrila panstvu Pavlovce nad Uhom. R. 1715 mala 7 poddanských domácností, 1828 36 domov a 463 obyvateľov.

Obyvatelia sa živili ako roľníci a rybári. Obec mala rozsiahle lúky. V 19.stor. vlastnili tunajšie majetky Hadik-Barkóczyovci, Tomcsányiovci a i. Za I. ČSR sa obyvateľstvo živilo ešte dobytkárstvom a pálením ručne vyrobených tehál. Na 5 rokov v  r. 1939-44 bola obec pripojená k Maďarsku.