Mini ZOO

V areály ranču sa nachádza mini ZOO s rôznymi  hospodárskymi zvieratami.